Fenólicos


DESCRIPCIÓN:  

Antioxidantes fenólicos sólidos para polímeros

 

Solicitar más información: tintas@quimidroga.com