Film BOPET

PRODUCTOCATEGORÍADESCRIPCIÓNCASEINECS
PET Blanco etiquetasPET Blanco Etiquetas
PET Film Saranizado (Pvdc)Pet Film Saranizado (Pvdc)
PET Film SiliconadoPet Film Siliconado
PET Film TC CoronaPet Film Tc Corona
PET Film TQ AcrílicoPet Film Tq Acrílico
PET Film TQ CopolyesterPet Film Tq Copolyester
PET Film TQ/TC - bitratadoPet Film Tq/Tc - Bitratado
PET Metalizado TQ/TC - bitratadoPet Metalizado Tq/Tc - Bitratado
PET Neutro - sin tratamientoPet Neutro - Sin Tratamiento